Özelgeler


İndir
179) 02.11.2018 tarihli ve 974302 sayılı özelge, E-arşiv fatura düzenleyip yanında YNÖKC bilgi fişi verme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.
178) 11.10.2018 tarihli ve 399412 sayılı özelge. Kira ve aidat bedellerinin tahsilinde Yeni Nesil ÖKC kullanılıp kullanılamayacağı hk.
177) 03.09.2018 tarihli ve 787997 sayılı özelge.Aynı akaryakıt istasyonunda faaliyette bulunan market işletmecisinin tahsilata aracılık sözleşmesine istinaden tek POS cihazı ile tahsilat yapıp yapamayacağı hk.
176) 23.01.2018 tarihli ve 74016 sayılı özelge. Cari hesaba istinaden yapılan tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı hk.
175) 10.01.2018 tarihli ve 4004 sayılı özelge. Otel Resepsiyonunda YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti hk.
174) 05.01.2018 tarihli ve 316 sayılı özelge. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimlerinin taşıt tanıma sistemi kapsamında yapılıp yapılmayacağı hk.
173) 21.11.2017 tarihli ve 191646 sayılı özelge. Yeni nesil ÖKC'den POS cihazı ile döviz cinsinden tahsilat yapılıp yapılamayacağı hk.
172) 27.07.2017 tarihli ve 35912 sayılı özelge. Birliğinizin YN ÖKC Kullanma Zorunluluğu Olup Olmadığı hk.
171) 21.07.2017 tarihli ve 216847 sayılı özelge. YNÖKC Dönemsel hafıza raporuna istinaden ilgili belediyelere eğlence vergisi beyanında bulunulmasının mümkün olup olmadığı hk.
170) 11.05.2017 tarihli ve 129201 sayılı özelge. Ödeme kaydedici cihaz hk.
169) 20.03.2017 tarihli ve 77621 sayılı özelge. Bayinin kendisine ait kredi kartı ile kendi POS cihazından ana firmaya ödeme yapıp yapamayacağı hk.
168) 13.01.2017 tarihli ve 1 sayılı özelge. Güneş enerjisi ve Doğalgaz tesisatçılığında ÖKC uygulaması Hk.
167) 16.01.2017 tarihli ve 13512 sayılı özelge. E-Arşiv kullanıcısı mükellefin perakende satışlarında şubelerinde kullandığı birden fazla sayıda ki ÖKC yerine tek bir YN ÖKC kullanması hk.
166) 03.01.2017 tarihli ve 1565 sayılı özelge. ÖKC kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı
165) 24.12.2016 tarihli ve 262007 sayılı özelge. Toptan ve perakende satışlarda YN ÖKC kullanma ve bilgi fişi düzenleme esasları hk.
164) 16.12.2016 tarihli ve 152894 sayılı özelge. Fatura ödeme merkezlerinde belge düzeni
163) 06.09.2016 tarihli ve 133321 sayılı özelge. YN ÖKC Kullanımına ilişkin
162) 04.08.2016 tarihli ve 188672 sayılı özelge. Gerek internet gerekse internet dışında ki ortamda perakende mal ve hizmet müşteriye (E-Fatura E-Arşivdahil) fatura düzenlenmesi halinde YN ÖKC kullanama zorunluluğu hk.
161) 03.08.2016 tarihli ve 13 sayılı özelge. Kantinlerde uygulanan önden yüklemeli kart sisteminde fatura düzenlenmesi halinde ÖKC bulundurma zorunluluğu hk.
160) 22.07.2016 tarihli ve 98987 sayılı özelge. Vakfa ait hastanenin YN ÖKC kullanıp kullanmayacağı hk.
159) 23.05.2016 tarihli ve 95 sayılı özelge. 30.12.2015 tarihinde kısmi bölünme suretiyle kurulan şirketin Yeni Nesil ÖKC Kullanma zorunluluğu başlayana kadar eski ÖKC'yi kullanıp kullanamayacağı hk.
158) 16.03.2016 tarihli ve 23468 sayılı özelge. Toptan ve perakende mal teslimi ve hizmet ifalarında (cari hesap bazında takip edilen satışlarda) YN ÖKC kullanımı Hk.
157) 14.04.2016 tarihli ve 13 sayılı özelge. Akaryakıt Ürünleri Satışında Yeni Nesil Ö.K.C. Kullanımı Hk.
156) 14.04.2016 tarihli ve 12 sayılı özelge. İşitme cihazı satışında ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanılmayacağı hk.
155) 07.03.2016 tarihli ve 18952 sayılı özelge. Kiralanan rezidansın günlük veya haftalık sürelerle kiraya verilmesinde belge düzeni.
154) 01.06.2016 tarihli ve 70497 sayılı özelge. Sigara satışlarında YN ÖKC kullanımı hk.
153) 26.02.2016 tarihli ve 16025 sayılı özelge. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışın belgelendirilmesi. (faturası sonradan düzenlenecek satışlarda YN ÖKC’den belge düzenlenmesi)
152) 02.03.2016 tarihli ve 4 sayılı özelge. Okul Kantinlerinde ÖKC Kullanma Mecburiyeti Hk.
151) 24.02.2016 tarihli ve 112 sayılı özelge. Tenis Sporu Eğitmenliğinde Ö.K.C. Kullanma Zorunluluğu
150) 26.02.2016 tarihli ve 16020 sayılı özelge. İnternet üzerinden yapılan satışlarda yeni nesil ökc kullanma zorunluluğu hk.
149) 22.02.2016 tarihli ve 7229 sayılı özelge. Şirkete ait POS cihazlarının bayilerde kullanılmasının ve bir POS cihazına birden fazla hesabın tanımlanmasının uygun olup olmadığı hk.
148) 23.02.2016 tarihli ve 3311 sayılı özelge. Uçaklarda verilecek yeme içme hizmetlerinin belgelendirilmesinde Yeni Nesil ÖKC' lerin uçuş esnasında offline olarak kullanılıp kullanılamayacağı hk.
147) 22.02.2016 tarihli ve 7228 sayılı özelge. Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp kullanmayacağı hk.
146) 18.02.2016 tarihli ve 6904 sayılı özelge. ÖKC izin yazısı alma ve kullanmaya başlama süresinin mali tatile rastlaması hk.
145) 19.02.2016 tarihli ve 8 sayılı özelge. Tahsilat amaçlı kullanılması düşünülen seyyar banka POS cihazı için ikinci bir YN ÖKC kullanma zorunluluğu olup olmadığı hk.
144) 19.02.2016 tarihli ve 34 sayılı özelge. Kahvehanelerin ihtiyari olarak aldıkları ödeme kaydedici cihazları hurdaya ayırıp adisyon tipi perakende satış fişi kullanıp kullanamayacakları hk.
143) 22.02.2016 tarihli ve 4 sayılı özelge. GÜN İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA “Z” RAPORU ALINIP ALINMAYACAĞI HK.
142) 18.02.2016 tarihli ve 8585 sayılı özelge. Tasfiye halinde olan şirketin YN ÖKC Kullanımı hk.
141) 09.02.2016 tarihli ve 10853 sayılı özelge. 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilmesi hk.
140) 20.01.2016 tarihli ve 3 sayılı özelge. Nev'i Değişikliği Halinde ÖKC Kullanımı hk.
139) 27.11.2015 tarihli ve 98351 sayılı özelge. Faturası önceden düzenlenmiş satışlarda Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC ile tahsili hk.
138) 05.10.2015 tarihli ve 84390 sayılı özelge. Gelinlik imalatı nedeniyle ÖKC kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı hk.
137) 18.09.2015 tarihli ve 955 sayılı özelge. Özel öğrenci yurtlarında Ö.K.C. kullanım mecburiyeti hk.
136) 09.09.2015 tarihli ve 199 sayılı özelge. Taşıyıcılar kooperatifinin üyelerine gemi geçiş bileti satarken ÖKC kullanılıp kullanamayacağı hk.
135) 09.09.2015 tarihli ve 68 sayılı özelge. Karayolu yük taşımacılığı ve akaryakıt satış faaliyetinde bulunan mükellefin yük taşımacılığı yaptığı araçlarına gerek tankerden gerekse akaryakıt istasyonundan yaptığı akaryakıt teslimlerinde belge düzeni Hk.
134) 03.09.2015 tarihli ve 902 sayılı özelge. Gezici araçla yapılan cam balkon kapama sistemleri işinde belge düzeni hk.
133) 02.09.2015 tarihli ve 18 sayılı özelge. Güvenlik Kamera Sis. Kurulumu İşi İçin ÖKC Kullanılması Hk.
132) 10.07.2015 tarihli ve 340 sayılı özelge. Yoga ve pilates eğitim faaliyetinin vergilendirilmesi ve ÖKC kullanıp kullanmayacağı hk.
131) 15.05.2015 tarihli ve 100 sayılı özelge. EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC yanında Sabit pos kullanılıp kullanılmayacağı hk.
130) 27.04.2015 tarihli ve 13515 sayılı özelge. Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla ÖKC kullanıp kullanmayacağı hk.
129) 26.03.2015 tarihli ve 537 sayılı özelge. Kupon karşılığında bedelsiz olarak verilen hediye kuponlarına ilişkin satışların ÖKC fişlerinde gösterilmesi hk.
128) 26.03.2015 tarihli ve 536 sayılı özelge. İndirim kartı satışı faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.
127) 18.03.2015 tarihli ve 6 sayılı özelge. Telekom Bayilerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanmayacağı Hk.
126) 08.10.2014 tarihli ve 2345 sayılı özelge. ÖTV’nin fatura vb vesikalarda ayrıca gösterilmesi hk.
125) 29.09.2014 tarihli ve 2303 sayılı özelge. Doktorun çeşitli alanlarda almış olduğu uzmanlık eğitimleri ile ilgili olarak icra edeceği serbest meslek faaliyetleri (danışmanlık, eğitim vb.) için pos cihazı kullanıp kullanmayacağı hk.
124) 12.02.2015 tarihli ve 247 sayılı özelge. Bir aydan az bir süre ile yapılacak satışlar için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.
123) 04.09.2014 tarihli ve 102 sayılı özelge. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazla Yapılan Satışlarda Hangi Belgelerin Girilerek Tahsilatın Sonlandırılacağı Hk.
122) 21.08.2014 tarihli ve 6341 sayılı özelge. Yeni Nesil EFT-POS Cihazı Kullanımı
121) 19.08.2014 tarihli ve 126 sayılı özelge. EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı.
120) 18.08.2014 tarihli ve 483 sayılı özelge. Yeni Nesil Ö.K.C.
119) 31.07.2014 tarihli ve 457 sayılı özelge. Gezi teknesi ile olta balıkçılarının taşınmasında Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.
118) 17.07.2014 tarihli ve 15 sayılı özelge. Veteriner hekimlerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hakkında.
117) 15.07.2014 tarihli ve 91 sayılı özelge. Dernek çay ocaklarında ökc kullanımı hk.
116) 11.07.2014 tarihli ve 1853 sayılı özelge. Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı.
115) 06.06.2014 tarihli ve 581 sayılı özelge. Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı' nın ödeme kaydedici cihaz fişinde yer alıp almayacağı hk.
114) 27.05.2014 tarihli ve 67 sayılı özelge. Yeni Nesil ÖKC hakkında
113) 13.05.2014 tarihli ve 1367 sayılı özelge. EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu.
112) 29.04.2014 tarihli ve 1294 sayılı özelge. Mobilya ve tekstil malzemeleri alım satım faaliyetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
111) 16.04.2014 tarihli ve 33 sayılı özelge. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kaydı esnasında faturada cihazın sicil numarasının bulunup bulunmayacağı hk.
110) 24.04.2014 tarihli ve 1194 sayılı özelge. Diş muayene şirketinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
109) 21.04.2014 tarihli ve 58 sayılı özelge. GSM hattı üzerinden hizmet veren EFT-POS cihazı kullananların yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
108) 18.04.2014 tarihli ve 1034 sayılı özelge. Seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk.
107) 18.04.2014 tarihli ve 216 sayılı özelge. İnternet ortamında yapılan toptan veya perakende satış karşılığında ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
106) 18.04.2014 tarihli ve 1032 sayılı özelge. Zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde EFT-POS özelliği bulunan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
105) 18.04.2014 tarihli ve 1024 sayılı özelge. Kongre organizasyon faaliyetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
104) 17.04.2014 tarihli ve 1017 sayılı özelge. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Finansal Kiralama (Leasing) yoluyla iktisabı hk.
103) 17.04.2014 tarihli ve 211 sayılı özelge. Eğitim kurumlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
102) 17.04.2014 tarihli ve 49 sayılı özelge. Eğlence günleri ve açılış hizmetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
101) 17.04.2014 tarihli ve 53 sayılı özelge. İkinci el taşıt alım satım ve yol kenarı otopark hizmetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
100) 17.04.2014 tarihli ve 1001 sayılı özelge. Başka firmalara ait dağıtımı yapılan ürün bedellerinin tahsilatında EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
99) 15.04.2014 tarihli ve 199 sayılı özelge. Akaryakıt ve kömür satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
98) 15.04.2014 tarihli ve 120 sayılı özelge. Müşterinin ayağına gitmek suretiyle yapılan halı yıkama faaliyetinde şirkette yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
97) 15.04.2014 tarihli ve 44 sayılı özelge. Doktor ve mühendislerin biraraya gelerek kurulan şirkette yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
96) 14.04.2014 tarihli ve 113 sayılı özelge. İşyeri ile birlikte devir alınan ödeme kaydedici cihazın 31.12.2015 tarihine kadar kullanılıp kullanılamayacağı hk.
95) 14.04.2014 tarihli ve 39 sayılı özelge. Hasta taşıma faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
94) 14.04.2014 tarihli ve 110 sayılı özelge. Akaryakıt satışlarının faturaya dönüştürülmesi 68 No.lu Genel Tebliğ uygulamaları hk.
93) 14.04.2014 tarihli ve 31 sayılı özelge. Market işletmeciliği faaliyetinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
92) 11.04.2014 tarihli ve 45 sayılı özelge. Otellerin restaurant ve bar işletmelerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
91) 08.04.2014 tarihli ve 46 sayılı özelge. Yol kenarı otopark işletmelerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
90) 27.11.2013 tarihli ve 1230 sayılı özelge. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda faturalı satışların belgelendirilmesi hk.
89) 22.10.2013 tarihli ve 14 sayılı özelge. Giriş bileti karşılığında verilen hizmetlerde ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
88) 07.10.2013 tarihli ve 150 sayılı özelge. Tankerlerden yapılan motorin satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
87) 16.09.2013 tarihli ve 83 sayılı özelge. Oto alım, satım ve kiralama işlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.
86) 09.09.2013 tarihli ve 1463 sayıl özelge. Kızılay’a aktarılmak üzere alınan bağışların, kaydı ve ödeme kaydedici cihaz fişleri üzerinde gösterilmesi hk.
85) 24.09.2013 tarihli ve 154 sayılı özelge. Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.
84) 03.09.2013 tarihli ve 32 sayılı özelge. Toptan yumurta satışlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.
83) 29.08.2013 tarihli ve 252 sayılı özelge. Müşteri şirketlerin mutfağında yemek ve kantin hizmeti verilmesinde bu işyerlerinin şube olarak tescili yapılmadan ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılamayacağı hk.
82) 27.08.2013 tarihli ve 71 sayılı özelge. Lokanta işletmelerinde EFT-POS özellikli Yeni Nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
81) 26.08.2013 tarihli ve 1342 sayılı özelge. Kuyumculuk faaliyetinde Yeni Nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması hk.
80) 23.08.2013 tarihli ve 1324 sayılı özelge. Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı faaliyetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
79) 23.08.2013 tarihli ve 1320 sayılı özelge. Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
78) 23.08.2013 tarihli ve 1318 sayılı özelge. Pazar takibi suretiyle yapılan satış ve hizmetlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
77) 22.08.2013 tarihli ve 31 sayılı özelge. Otel ve lokal işletmeciliğinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
76) 21.08.2013 tarihli ve 80 sayılı özelge. Toptan ve perakende satışlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
75) 20.08.2013 tarihli ve 135 sayılı özelge. Satışlarının tamamına fatura düzenleyen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hk.
74) 15.08.2013 tarihli ve 491 sayılı özelge. Toptan satışlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
73) 01.08.2013 tarihli ve 842 sayılı özelge. Satışlarının %99' u toptan olan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması karşısındaki durumu hk.
72) 01.08.2013 tarihli ve 25 sayılı özelge. Toptan ve perakende ticaretle uğraşan mükelleflerin Yeni Nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması karşısındaki durumu hk.
71) 01.08.2013 tarihli ve 24 sayılı özelge. Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS'u (banka POS'u) kullanan market işletmecilerinin Yeni Nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması karşısındaki durumu hk.
70) 25.07.2013 tarihli ve 1090 sayılı özelge. Kendi adına kayıtlı EFT-POS’ larını (banka POS’ u) bayilerine vermek suretiyle kullandıran mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması karşısındaki durumu hk.
69) 16.05.2013 tarihli ve 4 sayılı özelge. Peşin alınan diş tedavi hizmetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.
68) 06.03.2013 tarihli ve ve 328 sayılı özelge. Yurt içi ve yurt dışı nihai tüketicilere ve vergi mükellefi olan kişilere yapılan satışlarda belge düzeni hk.
67) 04.03.2013 tarihli ve 310 sayılı özelge. Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyen günlerde “Z” raporu ve “Mali Hafıza” raporu alma zorunluluğu hk.
66) 04.03.2013 tarihli ve 309 sayılı özelge. Ödeme kaydedici cihaz yerine bilgisayarlı fatura düzenleyen cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.
65) 04.03.2013 tarihli ve 2 sayılı özelge. İnternet üzerinden alınan üye aidatlarının ödeme kaydedici cihaz fişleri ile verilmesi hk.
64) 07.12.2012 tarihli ve 3156 sayılı özelge. Şube akaryakıt istasyonundaki tankerlerden, sipariş usulüyle alıcısı belli olmayan muhtelif müşterilere yapılacak seyyar tanker satışlarında belge düzeni hk.
63) 14.11.2012 tarihli ve 3029 sayılı özelge. Bedelsiz (prom. vb.) pompa ÖKC fişlerinin gider kaydedilmemesi için üzerine şerh düşülmesi ve müşteriye verilmemesi hk.
62) 19.09.2012 tarihli ve 102 sayılı özelge. ÖKC’ ların teknik yönden özel iletişim vergisini gösterememesi sebebiyle toplu SMS satışlarında ÖKC zorunluluğu bulunmadığı hk.
61) 10.09.2012 tarihli ve 2754 sayılı özelge. Şirket şeklinde teşkilatlanan tabiplerin isteğe bağlı ÖKC kullanabilecekleri hk.
60) 07.09.2012 tarihli ve 90 sayılı özelge. Sezon sonu kapanan işyerindeki, ÖKC’ nin adres bilgilerinin uzman tarafından değiştirilerek başka bir şubede kullanılabileceği hk.
59) 05.09.2012 tarihli ve 816 sayılı özelge. Tankerlerden yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeni hk.
58) 29.08.2012 tarihli ve 2701 sayılı özelge. Eğlence hizmetlerinde tesise girişte ÖKC kullanılmayacağı, giriş bileti düzenleneceği hk.
57) 27.08.2012 tarihli ve 2681 sayılı özelge. Bir aydan az bir süreyle kurulacak çadırda yapılacak satışlar fuarda ise ÖKC mecburiyeti olmadığı hk.
56) 22.08.2012 tarihli ve 2671 sayılı özelge. ÖKC ”Z” raporlarının KDV beyannamesi verilenlerinin merkezde, diğerlerinin işyerinde saklanacağı hk.
55) 17.08.2012 tarihli ve 50 sayılı özelge. Kooperatifin üyelerine mazot tesliminde ÖKC mecburiyeti olduğu hk.
54) 15.08.2012 tarihli ve 125 sayılı özelge. ÖKC izin yazılarında geçerlilik süresinin olmadığı, ancak vergi dairesinin mükellefle ilgili tereddütü halinde kontrol yapabileceği hk.
53) 13.08.2012 tarihli ve 2536 sayılı özelge. ÖKC Z raporu alma ve hurdaya ayırma işlemleri hk.
52) 10.08.2012 tarihli ve 824 sayılı özelge. Akaryakıt satışlarında pompalara taşıtın plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı,unvanı, vergi numarası veya vergi dairesi gibi bilgilerin yazılabileceği hk.
51) 27.07.2012 tarihli ve 2343 sayılı özelge. Gezinti gemisinde işletilen büfede ÖKC mecburiyeti bulunduğu hk.
50) 26.07.2012 tarihli ve 136 sayılı özelge. Bir ayı geçmemek kaydıyla fuar vb. yerlerde satış yapanların ÖKC mecburiyeti bulunmadığı hk.
49) 21.03.2012 tarihli ve 1089 sayılı özelge. Lokantacılık faaliyeti Kanun kapsamına girdiğinden ÖKC mecburiyeti olduğu hk..
48) 08.03.2012 tarihli ve 927 sayılı özelge. Elektrik tesisatı olmayan ekmek büfelerindeki ekmek satışında ÖKC mecburiyeti olmadığı hk.
47) 05.03.2012 tarihli ve 6 sayılı özelge. Reklam grafikerliği ve tabelacılık faaliyetiyle uğraşanların ÖKC mecburiyeti bulunmadığı hk..
46) 21.02.2012 tarihli ve 78 sayılı özelge. Serbest meslek erbabının, serbest meslek makbuzu düzenlediğinden ÖKC kullanamayacağı hk.
45) 28.12.2011 tarihli ve 36 sayılı özelge. Doğalgaz tesisat ve taahhüt işlerinin inşaat işlerine benzer olması sebebiyle ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk..
44) 19.09.2011 tarihli ve 206 sayılı özelge. Pastane ürün imalatı ve satışında kullanılan müşteri takip cihazının ÖKC’a bağlanma usulü hk.
43) 16.09.2011 tarihli ve 739 sayılı özelge. Hatalı kesilen ÖKC fişlerine yapılacak işlemler hk.
42) 09.09.2011 tarihli ve 91 sayılı özelge. Sürücü kursu ve psikoteknik hizmetlerinin MEB. tarafından eğitim hizmeti sayılması halinde ÖKC mecburiyetinin olmadığı, ancak isteğe bağlı cihaz kullanılabileceği hk.
41) 29.08.2011 tarihli ve 1452 sayılı özelge. Bütün satışlarda fatura düzenlendiğinde ÖKC "Z" Raporu alma zorunluluğu olmadığı hk.
40) 26.08.2011 tarihli ve 119 sayılı özelge. Kendi araçlarına ve işletmedeki kiralık araçlara verilen akaryakıtın 68 Seri No.lu ÖKC Tb.ne göre belgelendirileceği hk.
39) 23.08.2011 tarihli ve 101 sayılı özelge. Hurdaya ayrılan ÖKC’ nin yalnızca mali hafızasının saklanacağı, diğer parçaların saklanmasına gerek olmadığı hk.
38) 18.07.2011 tarihli ve 72 sayılı özelge. Mühürlü ÖKC’nin eğitim modunda kullanılamayacağı, mühürsüz ve mali hafızası kapalı ise kullanılabileceği hk.
37) 14.07.2011 tarihli ve 201 sayılı özelge. Limited’ den Anonim Şirkete dönüşümde ÖKC mali hafızasının değişmeyeceği hk.
36) 10.06.2011 tarihli ve 699 sayılı özelge. Perakende hazır mutfak ve mobilyanın yanısıra aksesuar satışı olması halinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
35) 02.06.2011 tarihli ve 343 sayılı özelge. Özel güvenlik hizmetlerinde ÖKC kullanılmayacağı ve VUK’ a göre fatura düzenleneceği hk.
34) 01.06.2011 tarihli ve 332 sayılı özelge. Ev, işyerleri ve resmi dairelere seyyar olarak yapılan kırtasiye satışlarında ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
33) 01.06.2011 tarihli ve 329 sayılı özelge. Ödeme kaydedici cihaz departmanlarının satılan malın nevi’ne uygun katma değer vergisi oranları dikkate alınmak suretiyle programlanması ve fişlerin buna göre düzenlenmesi hk.
32) 30.05.2011 tarihli ve 134 sayılı özelge. İnternet üzerinden telefon görüşme hizmetlerinde ÖKC mecburiyeti bulunduğu hk.
31) 30.05.2011 tarihli ve 132 sayılı özelge. Yüzme ve tenis kursu işletmeciliğinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
30) 27.05.2011 tarihli ve 39 sayılı özelge. Yan yana bitişik ve arasında bir duvarla ayrılan işyerinin tek işyeri olarak kabul edilerek tek ödeme kaydedici cihaz kullanılması hk.
29) 20.05.2011 tarihli ve 12 sayılı özelge. Akaryakıt satışlarında belge düzeni hk.
28) 17.05.2011 tarihli ve 65 sayılı özelge. Hastane bünyesinde faaliyet gösteren ve ortakları hekimlerden oluşan şirketin ÖKC mecburiyetinin olmadığı hk.
27) 17.05.2011 sayılı ve 64 sayılı özelge. Oto yıkama ve yağlama işinde ÖKC mecburiyetinin olduğu hk.
26) 13.05.2011 tarihli ve 28 sayılı özelge. Yedieminlik ve araç otoparkı işletmeciliğinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
25) 13.05.2011 tarihli ve 24 sayılı özelge. Pazar takibi suretiyle organik ürün satışlarında ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
24) 04.05.2011 tarihli ve 433 sayılı özelge. Türkiye Kızılay Derneğinin sağlık hizmetlerine yönelik iktisadi işletmelerinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
23) 22.03.2011 tarihli ve 171 sayılı özelge. Kıymetli maden alım satımında ÖKC mecburiyetinin olmadığı hk.
22) 22.03.2011 tarihli ve 172 sayılı özelge. Halı yıkama faaliyetinde, müşterinin ayağında tahsilat yapılması şartıyla ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
21) 22.03.2011 tarihli ve 3 sayılı özelge. Pazar yerlerinde isteğe bağlı AKÜ’ lü ÖKC kullanılabileceği hk.
20) 22.03.2011 tarihli ve 166 sayılı özelge. Perakende ve toptan olarak yapılan satışların faturalı olduğu gerekçesiyle kullanılan ÖKC ‘nin iptal edilmesinin mümkün olmadığı hk.
19) 22.03.2011 tarihli ve 162 sayılı özelge. AVM' lerde sabit işyeri olmaksızın verilecek hizmetlerde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
18) 21.03.2011 tarihli ve 2 sayılı özelge. Şirket dönüşümlerinde ÖKC mali hafıza değiştirilme zorunluluğu olmadığı hk.
17) 18.03.2011 tarihli ve 5 sayılı özelge. Tankerlerden yapılan toplu akaryakıt satışlarında ÖKC fişleri yerine VUK’ nda yazılı belgelerin kullanılması hk.
16) 18.03.2011 tarihli ve 154 sayılı özelge. Mobil (gezici) olarak yapılan oto yıkama faaliyetinde müşterilerin ayağına gitmek suretiyle hizmet verilmesi ve bedelin hizmetin verildiği mahalde tahsil edilmesi şartıyla ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
15) 17.03.2011 tarihli ve 6 sayılı özelge. Asansör bakım ve onarım faaliyetinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
14) 17.03.2011 tarihli ve 5 sayılı özelge. Fatura tahsilatı faaliyetinde ÖKC mecburiyetinin olduğu hk.
13) 17.03.2011 tarihli ve 16 sayılı özelge. Akaryakıt pompa ÖKC fişlerinin faturaya dönüştürülmesi ve belge düzeni hk.
12) 18.02.2011 tarihli ve 120 sayılı özelge. İhraç malı taşıyan araçlara yapılan KDV' den istisna akaryakıt teslimlerinde ÖKC fişlerinin faturaya dönüştürülmesi hk.
11) 18.02.2011 tarihli ve 115 sayılı özelge. Münhasıran yapılan mobilya ve yatak satışlarında ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
10) 17.02.2011 tarihli ve 15 sayılı özelge. Oto mazot pompa ayar ve enjektör tamirciliğinin yanı sıra yedek parça satışı yapılması nedeniyle ÖKC mecburiyetinin olduğu hk.
9) 15.02.2011 tarihli ve 72 sayılı özelge. Elektrik bağlantısı bulunmayan işyerinde ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
8) 05.01.2011 tarihli ve 6 sayılı özelge. Mobilya satışı için açılan şube işyerinde ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
7) 28.09.2010 tarihli ve 89 sayılı özelge. Kullanılmış eşya ticaretinde ÖKC mecburiyetinin bulunduğu hk.
6) 12.08.2010 tarihli ve 21 sayılı özelge. Sürücü kursu işletmeciliğinin eğitim ve öğretim faaliyeti kapsamında olması nedeniyle ÖKC mecburiyetinin olmadığı hk.
5) 29.07.2010 tarihli ve 293 sayılı özelge. Çocuk oyun evi işletmeciliğinde ÖKC mecburiyetinin olduğu hk.
4) 28.07.2010 tarihli ve 509 sayılı özelge. Elektrik tesisatı bulunmayan ekmek büfelerinde münhasıran ekmek satışı yapılması şartıyla ÖKC mecburiyetinin olmadığı hk.
3) 28.07.2010 tarihli ve 33 sayılı özelge. Yangın tüpü satışlarının tamamının VUK’ nun 232.maddesinde beş bent halinde sayılanlara yapılması veya her bir satış tutarının 680.00.TL’ nı aşması halinde ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
2) 08.06.2010 tarihli ve 17 sayılı özelge. Serbest meslek erbabının ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.
1) 28.05.2010 tarihli ve 41 sayılı özelge. İnternet üzerinden yapılan satışlarda satış bedellerinin büroda tahsil edilmesi satışlarda fatura veya perakende satış fişi düzenlenmesi şartıyla ÖKC mecburiyetinin bulunmadığı hk.