• YN ÖKC uygulaması kapsamında güncellenen dokümanlarda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamaların yer aldığı duyuru metni için tıklayınız.
  • “Perakende Mal ve Hizmet Satışlarında Kullanılan Satış Uygulama Yazılımları, Sipariş Ve Harici Sistemler ile Harici EFT-POS Cihazlarının Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Bağlantılı Olarak Kullanılması Hakkında Duyuru”
  • ÖKC'lerden Düzenlenebilecek Diğer Belgelere İlişkin Teknik Ve Uygulama Kılavuzu yayınlanmıştır.
  • ÖKC'lerden düzenlenen günlük Kapanış (Z) Raporlarının 1/10/2018 tarihinden itibaren GİB’e Elektronik Ortamda Bildirim Yönteminin seçimine ilişkin “Tercih Bildirim Ekranı” güncellenmiştir.
  • Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına ilişkin 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • YN ÖKC Uygulaması İle İlgili “FORUM” Kullanıma Açılmıştır.
  • Teknik Kılavuzlar
  • Sık Sorulan Sorular yeni mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiştir.
  • Bakanlığımızdan Onaylı YN ÖKC'ler
  • YN ÖKC Tanıtım Rehberi
  • YN ÖKC Tanıtım Videosu